Nhảy đến nội dung

Your language

Costo allineatore denti

Mascherina trasparente Airnivol per arcata superiore

CHI PHÍ ĐIỀU
TRỊ VỚI
AIRNIVOL BAO NHIÊU

Chi phí điều trị chỉnh nha AirNivol có thể có sự chênh lệch.
Mỗi ca điều trị sẽ khác nhau: tùy thuộc vào mức độ phức tạp của nó, dựa trên đánh giá của nha sĩ và thời gian điều trị, chúng tôi sẽ tạo ra một niềng răng tùy chỉnh.

Cách tốt nhất để biết chi phí điều trị với AirNivol là liên hệ với nha sĩ được chứng nhận và đặt lịch hẹn.

 

TÌM NHA SĨ ĐƯỢC
CHỨNG NHẬN

TÌM MỘT NHA SĨ AIRNIVOL